Դիֆուզիա

2.https://khachatryannarek.wordpress.com/2018/04/05/%D5%A4%D5%AB%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%A6%D5%AB%D5%A1/

Դիֆուզիա

Խաչատրյան Նարեկ

Advertisements
Հրատարակված՝ Լաբորատոր աշխատանքների և ուսումնական նյութերի փաթեթ, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Ձայնի տարածումը

https://davaraqelyan.wordpress.com/2018/02/28/ձայնի-տարածումը-տարբեր-առաձգական-տար/

Առաքելյան Դավիթ-թարգմանություն

Հրատարակված՝ Թարգմանություներ, Լաբորատոր աշխատանքների և ուսումնական նյութերի փաթեթ, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Պատում՝ֆիզիկայ դասավանդումը համլիրում

Իմ երկարատև մանկավարժական գործունեության ընթացքում,անընդհատ մտահոգող խնդիր է եղել բնագիտական առարկաների նկատմամբ սովորողների բացասական վերաբերմունքը:Դրա մասին բազմիցս անդրադարձել  եմ իմ հոդվածներում(լինք),ծրագրերի նախաբանում,որտեղ խոսվել է դասագրքերի բարդ տեսական նյութի,միջին դպրոցի համար նախատեսված Վ.Ի.Լուկաշիկի հեղինակությամբ խնդրագրքի մասին:Ժամանակաշրջանը փոխվել է,բայց խնդրագիրքը մնացել է նույնը:Դա էր պատճառը,որ 2008-2009թթ-ին հրատարակեցի«Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգման ատաջադրանքներ մաս I,II»ձեռնարկները,որը Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից երաշխավորվեց որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ,որպեսզի սովորողները ավարտական քննությունների ժամանակ կարողանան թեստային աշխատանքներով աշխատել:Կարծես այս մասով համարեցի,որ իմ լուման դրված է ֆիզիկայի դասավանդման մեջ:Մնում էր հետաքրքրություն ատաջացնել բնագիտական առարկաների նկատմամբ,փաստացի ցույց տալ,որ կապը բնագիտական առարկաների մեջ խզված չէ,որ ֆիզիկական երևույթները մեր շրջապատում,բնության մեջ կատարվող փոփոխություններն են,վերջապես ֆիզիկան մարդկային կուլտուրայի անբաժան մասն է:Այս հարցում ինձ շատ օգնեց մեր կրթահամալիրի կարգավիճակը՝որպես կրթական այլընտրանքային ծրագրեր մշակող և փորձարկող կրթական հաստատություն,հնարավորություն տվեց հիմնական դպրոցի համար,որպես ֆիզիկայի ուսուցման հիմնական նպատակ առանձնացնել աշակերտի մոտ մտավոր և գործնական հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը,զգալի չափով նվազեցնելով պատրաստի նյութի հաղորդվելիք ծավալը:Դպրոցի կառուցվածքը (7-9-րդ դասարաններ և ավագ դպրոց 10-12-րդ դասարաններ)թույլ է տալիս հստակ տարբերակել հիմնական և ավագ դպրոցներում ֆիզիկայի  դասավանդման նպատակները և խնդիրները:Հիմնական դպրոցում ֆիզկայի ուսուցումը ուղղված է սովորողների մտածողության ձևավորմանը,մշակվում է դիտելու,համեմատելու ,վերլուծելու և համակցելու,փորձեր նախագծելու և իրականացնելու,անհրաժեշտ ինֆորմացիան ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով փնտրելու ,դասակարգելու,իր ընկերների հետ աշխատանքային հարաբերություններ կարգավորելու կարողություններ:Այլ կերպ ասած,այս էտապում գերխնդիր է սովորողին սովորեցնել ինքնուրույն գիտելիքներ ստեղծել,այսինքն ինքնակրթվել:Այդ ժամանակ հաղորդվող ինֆորմացիան(ուսումնական նյութը)օժանդակ դեր է կատարում:Քիմիա և ֆիզիկա առարկաները չեն դասավնադվում դասասենյակներում, ամբողջ դասարանի հետ միաժամանակ;Դասավանդվում են փոքր խմբերով, մասնագիտական լաբորատորիաներում,որտեղ և՛աշակերտը ,և՛ուսուցիչը իրագործում են իրենց ստեղծագործական պոտենցիալը:Ի դեպ լաբորատորիաները կահավորված են աշխատանքային սեղաններով,որոնք դասավորված են այնպես,որ ուսուցիչը և սովորողը կարողանում են ազատ շարժվել,սարքավորումները և նյութերը դասավորված են բաց պահարաններում և փորձի համար անհրաժեշտ սարքերը ընտրում և վերցնում են հենց սովորողները,աշխատում են անհատական համակարգիչներով,արված գործնական աշխատանքները կարողանում են,ձայնագրել,պատրաստել ուսումնական նյութ,որը տեղադրվում է իրենց բլոգներում,կայքում:Այս պայմաններն և իմ հեղինակային կրթական ծրագիրը՝Առարկայական ծրագրի փաթեթ:«ֆիզիկայի ուսուցումը փորձի հիման վրա» ,ինչպես նաև ֆիզիկայի ուսուցման նոր ձևը՝ նպատակային ճամփորդությունները ,նախագծային ուսուցումը ,նպաստեցին հետաքրքրությունը  դեպի ֆիզիկան առարկան:Ի դեպ   ուսումնական ճամփորդությունները(բնության մեջ,կրթական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների լաբորատորիաներ,գործարաններ ևայլն )հնարավորություն են տալիս ֆիզիկական երևույթները անմիջապես տեսնել բնության,արտադրության մեջ,տեղում բացատրել,զգալ և հասկացնել,որ ֆիզիկան դա մեր կյանքն է,շրջապատում տեղի ունեցող երևույթները,որ այն կիրառական գիտություն է:Երբ սովորողը տեսնում էր երևույթը և անմիջապես նույն պահին իմ կողմից ստանում էր բացատրություն ֆիզիկորեն ,դրան հաջորդում էր հարցերի տարափը,որը հենց հետաքրքրությունն  էր իր շրջապատում տեղի ունեցող մյուս երևույթների նկատմամբ: Սովորողները  այդ երևույթները տեսանկարում են,մեկնաբանում են և դնում են համացանցում ,իրենց բլոգներում :Կարծում եմ ,որ դա իր  հերթին նպաստեց ֆիզիկայի ընտրությամբ գործունեության առաջի խբի ստեղծմանը,որը համալիրը իր հիմնադրման օրվանից  չի  ունեցել:Այս ուսումնական տարում բացվեց նաև ֆիզ/քիմիայի միջառարկայական ընտրությամբ խումբ,որի հետ իրականացնում ենք մի քանի միջառարկայական նախագծեր 1.«Կրթական ծրագրերի փոխանակում»   ՝

2.Հայաստանի աարտադրական հիմնարկնե

3.«Նյութի կառուցվածք» միջառարկայական

4.«Ջերմոց»

5..«Սովորող -սովորեցնող».համագործակցային

Ֆիզիկայի դասավանդման այս մեթոդիկան ամբղջացված է իմ բլոգում

 

Հրատարակված՝ Պատումներ, Դիջիպատում, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Հաղորդիչներ և անհաղորդիչներ

Հրատարակված՝ Փորձեր, էլեկտրականություն, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

«Կրթական ծրագրերի փոխանակում» միջազգային դպրոցի սովորողների այցը

Այսօր ֆիզիկայի լաբորատորի այցելեցին միջազգային դպրոցի սովորողները,ծանոթացրեցի համալիրում ֆիզիկայի դասավանդման  ծրագրերին և մեթոդիկային:

This slideshow requires JavaScript.

Հրատարակված՝ 2017-2018 ուս.տարի, «Կրթական փոխանակումներ», Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Գյումրու հենակետային վարժարանի դավանդողների և սովորողների այցը

Այսօր՝մայիսի 22-ին Ելենա Սարգսյանի ուղեկցությամբ, ֆիզիկանի լաբորատորիա այցելեցին  Գյումրու հենակետային վարժարանի դավանդողները և սովորողները, «Կրթական ծրագրերի փոխանակում»նախագծի շրջանակներում :Ծանոթացրեցի մեր կրթահամալիրում  ֆիզիկայի դասավանդման ծրագրերին մեթոդիկային ,սովորողներ հետ միասին կատարեցին փորձեր:Մթնոլորտը  շատ բարեկամական էր:Վեջում  նվիրեցի իմ հեղինակային ֆիզիկայի խնդրագրքերը ,հետո եղավ  հետագա համագործակցային ծրագրերի քննարկում:Իրենց տպավորությունները այնքան մեծ էին,որ խոստացան այսուհետ հաճախ կհանդիպել:

This slideshow requires JavaScript.

Հրատարակված՝ 2017-2018 ուս.տարի, «Կրթական փոխանակումներ», Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

«Կրթական ծրագրերի փոխանակում» նախագծի շրջանակում այց Գառնիի սեյսմիկ կայան

Արդեն մի քանի տարի է«Կրթական ծրագրերի փոխանակում»   ՝    

նախագծի շրջանակում  փոխադարձ այց է կազմակերպվում Գառնիի սեյսմիկ կայան:Փոխհամաձայնության գալով ՀՀ ԱԻՆ սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայության բնակչության հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի պետ Սերոբ Ղարիբյանի հետ,ունիսի 6-ին ֆիզ/քիմ ընտրության գործունեության ջոկատի սովորողներ հետ հերթական այցն ենք  իրականացնում:Նպատակը հետևյալն  է ,քանի որ սեյսմիկ ալիքները ,որպես ծրագրային նյութ ուսումնասիրվում է,սովորողների կողմից առաջացել էր հետաքրքրություն ծանոթանալ Գառնիում գտնվող սեյսմիկ կայանի աշխատանքների հետ, տեսնել սեյսմագրիչների աշխատանքը՝ժապավենի վրա գծված տատանումների գրաֆիկը(սեյսմագիրը):Մեզ շատ ջերմ ընդունեցին աշխատակիցները,ուղեկցեցին կոֆերենցիայի դահլիճ,որտեղ անցկացրեցին դասախոսություն՝ տեղեկացրեցին երկրաշարժի առաջացման պատճառներին, պատմական երկրաշարժերին ևերկրաշարժերից առաջ և  հետո  անհրաժեշտ վարքականոնների հետ: Դասխոսությունը անցավ բուռն քննարկումներով, սովորողներին հուզող հարցերն,ստացան սպառիչ պատասխաներ:Այս անգամ չկարողացանք մտնել սեյսմոգրաֆի սենյակ,որովհետև նախորդ առավոտյան գրանցվել էր,3 բալանի երկրաշարժ,որի գրանցված պատկերը սովորողները տեսան մանիտորի վրա:Այնուհետև  ուղեկցեցին քիմիական լաբորատորիա,որտեղ կատարում են քիմիական անալիզներ ստորգետնյա ջրերի բաղադրության,որով մոտավորապես կանխագուշակում են երկրաշարժերի հավանականությունը:Սովորողները արտահայտեցին իրենց գոհունակությունը,պայմանավորվեցին ք փոխադարձ այցի մասին համալիր ,որը նախատեսել ենք հունիս 7-ին և շարժվեցնք դեպի Գառնիի հեթանոսական տաճար: Հուշակոթողի, կառույցի վրա բացատրում էի լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքի կիրառությունը

This slideshow requires JavaScript.

ճարտարապետության մեջ:

Սովորող Արտաշես Գրիգորյանի նյութը՝http://middle.mskh.am/archives/25440

 

Հրատարակված՝ 2017-2018 ուս.տարի, «Կրթական փոխանակումներ», Ճամբարներ, Ներառական կրթություն, Ուսումնական ճամփորդություներ, Պատումներ, Ընտրությամբ Գործունեություն, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն